Mentalna odpornost in dobro počutje mladih

Marec 2024

Mentalna odpornost in dobro počutje mladih

Description

After we've successfully completed YouHeal working package 5 - E-course with E-textbook, coordinated by the Power for Change Institute, we are now in a process of testing the web app and sharing the main project results with our target group.

In collaboration with Zavod Nefiks we've had a vibrant and constructive workshop and exchange about the mental health, wellbeing and mindfulness, focusing on YouHeal outcomes and their application for youth workers and young adults and testing the web app.

Tanja Bogataj je v imenu Zavoda Moč za spremembo predstavila projekt YouHeal in njegove glavne rezultate. Udeleženci so si podrobneje pogledali spletno aplikacijo z E-tečajem in E-Delovnim zvezkom, ter si izmenjali poglede, ideje in dobre prakse na področju duševnega zdravja, dobrega počutja in čuječnosti mladih.

Huge compliment to 30 participants from Slovenia, Croatia and Romania for doing such a great service.

Description

Ta teden ponovno objavljamo 7 prispevkov za 7 dni v tednu, ki smo jih so-ustvarili z vabljenimi strokovnjakinjami.

Posnetki so dostopni na YouTube link.

Prosimo delite naprej med mlade in vse, ki jih spremljajo na njihovi poti.

Na spletni strani ➡️ https://you-heal.eu/ ➡️ lahko spremljate tudi zaključevanje projekta YouHeal iz programa Erasmus+. Na zgornji povezavi bodo po marcu 2024 na voljo za uporabo nadaljnjih 5 let v angleškem, slovenskem, romunskem, srbskem, nemškem in romunskem jeziku:

 1. Spletna aplikacija z E-tečajem in E-delovnim zvezkom za
  – osebno opolnomočenje,
  – postavljanje ciljev,
  – zmanjšanjem stresa in
  – dihalnimi tehnikami

  Z vajami in nasveti za samoodkrivanje in opolnomočenje, redno vadbo, ustvarjanje zdravih navad, krepitvi duševnega zdravja in ohranjanje dobrega počutja.

 2. Metodologija za izvedbo usposabljanj za mlade s pomočjo YouHeal gradiv.