Privacy policy

Osnovni podatki ponudnika

Zavod Moč za spremembo | Naslov: Hrastje 9, 4000 Kranj, SI-Slovenia | Matična številka: 8800065000 | Davčna številka: 15764214 | nismo DDV zavezanci | E-naslov: info@powerfochange.world (prejšnji e-naslov: info@moczaspremembo.com ) | TRR: SI56 0284 3026 3576 631 (banka: NLB d.d.)

Pogoji uporabe in piškotki

Na svojih spletnih mestih uporabljamo storitve tretjih oseb za pomoč pri komunikaciji ali interakciji z javnostjo, vključno s storitvami družbenih medijev, gradniki, aplikacijami, pixli in vtičniki, kot je določeno spodaj. Te storitve lahko razlikujejo ali izsledijo vašo identiteto, na primer s trajnimi večsejnimi piškotki.

Svoj sistem lahko konfigurirate tako, da izbriše piškotke ali jih onemogočite. Na splošno ne zbiramo in ne razširjamo informacij, ki jih zbirajo te storitve. Pri interakciji s temi tretjimi osebami veljajo njihove politike zasebnosti. Trenutno uporabljamo:

– Google Analytics: Google Analytics preko svojih oglaševalskih piškotkov in anonimnih identifikatorjev zbira podatke o obiskovalcih spletnega mesta. Osebnih identifikacijskih podatkov in neosebnih podatkov, zbranih z Googlovimi oglaševalskimi izdelki ali funkcijami, ne združujemo med seboj. Če želite izklopiti katero koli funkcijo oglaševanja v storitvi Google Analytics, vam priporočamo, da spremenite svoje nastavitve oglasov in nastavitve oglasov za aplikacije za mobilne naprave.

– Facebook pixel.

Politika varstva osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov

Ta politika velja za obdelavo in uporabo katerih koli osebnih podatkov, ki ju izvaja Zavod Moč za spremembo, Hrastje 9, 4000 Kranj (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

Katere osebne podatke obdelujemo

Osnovni kontaktni podatki: ime, priimek, naslov, e-naslov.

Obdelujemo podatke o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatke glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili).

Podatke, ki jih potrebujemo za izpolnitev prijave v članstvo ali naročila nakupa storitve (predmet nakupa, cena, način plačila, datum plačila, podatki o izdanem računu ipd.).

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

na podlagi zakona, kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (izdaja računov za kupljeno blago);

na podlagi naročila nakupa storitve, ki ste jo naročili, kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev naročila ali ker ste od nas želeli ponudbo; kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes (npr. ko vam pošljemo e-pošto v primeru obveščanja o naši ponudbi, dogodkih, spremembah dogodkov ipd.);

na podlagi vaše izrecne privolitve, kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete (npr. za prilagojeno obveščanje o naši ponudbi, pošiljanje novičnika).

Namen zbiranja osebnih podatkov

Vaše podatke zbiramo in hranimo v različne namene, na podlagi 5. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov – GDPR (v uporabi od 25. 5. 2018), vendar vselej zgolj v te namene in zgolj v takšnem obsegu, ki je potreben za doseg teh namenov. Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več naslednjih namenov:

 • registracija članov Zavoda Moč za spremembo,
 • izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz naročila storitve (za kar imamo pravno podlago iz naslova izpolnjene prijavnice, naročila ali elektronskega sporočila),
 • komuniciranje z vami o zagotavljanju naših storitev ter odgovarjanje na vaša povpraševanja, tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte)

Nameni obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke obdelujemo z namenom:

 • registracije članov Zavoda Moč za spremembo,
 • pošiljanja tržnih komunikacij in obvestil z namenom segmentiranja strank (npr. vabil na dogodke, obvestila za člane društva ipd.)
 • za statistične analize o prodaji naših storitev in o uporabi naših spletnih strani, tržno komuniciranje na podlagi prilagojenih oz. individualiziranih ponudb in sporočil ter
 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov.

Zbiranje vaših podatkov nam omogoča izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenega naročila naše storitve, komuniciranje z vami o zagotavljanju naših storitev, odgovarjanje na vaša povpraševanja in v primeru reševanja sporov.

Vaše podatke zbiramo tudi z namenom trženja in oglaševanja. Tako vas lahko preko e-pošte, navadne pošte ali SMS sporočil obveščamo o novih ponudbah in vas povabimo k uporabi naših storitev.

Če bomo vaše podatke začeli obdelovati v kakšen nov namen, ki ni naveden zgoraj, vas bomo o tem dodatno obvestili.

Hramba osebnih podatkov

Vaše podatke hranimo na način in v obliki, ki omogoča dostop in obdelavo vaših identifikacijskih podatkov zgolj za tisto omejeno količino časa, ki je nujno potrebna za dosego namena, zaradi katerega se vaši podatki zbirajo in/ali obdelujejo. Osnovne osebne podatke hranimo več čas, dokler ste član Zavoda Moč za spremembo in dokler koristite storitve zavoda.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Podatke, ki so potrebni za izpolnitev naročila storitve med vami in nami, hranimo še 5 let od datuma naročila.

Po poteku roka hrambe osebne podatke uničimo, torej učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

Vse morebitne spremembe naročnin in popravke osebnih podatkov nam sporočite na e-naslov info@powerforchange.world .

Dostopi do vaših podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo vpogleda vanje tretjim osebam, razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov. Tudi ti so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • ponudniki storitev marketinga,
 • ponudniki programa, s katerim izdajamo račune,
 • upravljavci spletne strani,
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene ali jih celo pošiljati tretjim osebam. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

Varnost in pravica do zasebnosti ter pravica do obveščenosti

Naše baze, preko katerih zbiramo, shranjujemo in obdelujemo vaše podatke ter vodimo evidence, so opremljene s primernimi zaščitnimi mehanizmi informacijsko-tehničnega značaja. Tako preprečimo vdore in zlorabo nepooblaščenih oseb in onemogočimo tretjim osebam, ki jim niste dali dovoljenja, dostop do vaših podatkov ali njihove uporabe. Skrbimo za visoko raven informacijske varnosti, da lahko varno in v skladu z veljavno zakonodajo zbiramo in obdelujemo vaše podatke.

Če pride do vdora v baze podatkov in nepooblaščene osebe vseeno dostopijo do vaših podatkov, bomo o tem čim prej (načeloma v roku 72 ur) podrobno obvestili tako vas, kot tudi pristojne državne organe.

Naša obveznost je, da zagotovimo varno, transparentno zbiranje in obdelavo podatkov, skladno z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo, ki zavaruje vašo pravico do zasebnosti. Pri tem nosimo veliko odgovornost za zagotavljanje vseh vaših pravic, zlasti za zagotovitev varnosti in zasebnosti.

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Vaše osebne podatke nam nam niste dolžni posredovati, temveč nam jih posredujete prostovoljno. Če nam svojih osebnih podatkov ne posredujete, soglašate, da v tem primeru ne morete prejeti določenih storitev oziroma ne morete opraviti naročila storitve. Kateri podatki nosijo navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas želeli pridobiti vaše osebne podatke.

Vaše pravice glede varstva in zaščite osebnih podatkov so zaščitene skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov Evropske Unije (GDPR), v kateri je med drugim zapisano tudi, kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo podatkov in kakšne so posledice tega preklica.

Informirana izrecna privolitev

Skladno z novo Uredbo ste vi tisti, ki imate nadzor nad tem, kdo zbira in obdeluje vaše podatke, kako in zakaj.

Za zbiranje in obdelavo vaših podatkov, ki niso nujno potrebni za sklenitev in izvrševanje naročila oz. jih ne zbiramo na podlagi katere od drugih pravnih podlag, ki so naštete zgoraj, potrebujemo vaše prostovoljno, iskreno, izrecno, nedvoumno dovoljenje.

Pred podajo dovoljenja si morate dobro prebrati celotno Politiko varstva osebnih podatkov, zlasti glede vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo, namenov, za katere jih zbiramo, in vaših pravic, kot so navedene v nadaljevanju.

V kolikor pride do kršitev z naše strani, glede na naše spodaj navedene obveznosti, lahko o tem nemudoma obvestite pristojne državne organe.

Možnost umika dovoljenja

Čeprav podate svojo privolitev v zbiranje vaših podatkov, lahko od tega kadarkoli odstopite oz. kadarkoli umaknete dovoljenje s preprosto pisno izjavo – lahko v fizični obliki ali preko elektronske pošte na naslov info@powerforchange.world. Izjava nima predpisane vsebine, iz nje mora biti zgolj razvidno, kdo ste in da umikate soglasje za naše zbiranje in obdelavo podatkov.

Po prejemu vaše sporočila bomo vaše osebne podatke nemudoma zbrisali iz vseh naših baz in prenehali z zbiranjem vaših podatkov.

Transparentnost in dostop do podatkov

Po novi Uredbi ste upravičeni do jasne, pregledne, lahko dostopne informiranosti o tem, ali, kako in v kakšen namen ter katere od vaših podatkov obdelujemo.

Vse informacije v zvezi s tem morajo biti podane v jasnem, nedvoumnem, laiku razumljivem jeziku. Kadarkoli lahko od nas zahtevate informacije v zvezi z zbiranjem podatkov oz. v zvezi s samimi podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, in sicer:

 • namene obdelave,
 • vrste osebnih podatkov,
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, v kolikor bi to tega prišlo, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.

Kadarkoli med samim zbiranjem podatkov lahko zahtevate popravek oz. dopolnitev napačnih ali nepopolnih podatkov o vas, ki jih hranimo. Na vašo zahtevo se bomo odzvali v roku enega meseca oz. v roku dveh mesecev v primeru kompleksnejših zahtev.

“Pravica do pozabe” oz. zahteva po izbrisu podatkov

Kadarkoli lahko od nas zahtevate, da vse do sedaj zbrane podatke o vas v celoti izbrišemo, če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, zlasti kadar so bili podatki pridobljeni nezakonito ali kadar njihova hramba ni več potrebna v povezavi z namenom, za katerega so bili podatki zbrani, pa tudi, kadar za hrambo vaših podatkov ni več pravne podlage. Denimo če umaknete svojo privolitev za zbiranje in obdelavo podatkov ali ugovarjate obdelavi podatkov.

Poleg tega lahko iz enakih razlogov omejite vašo privolitev zgolj na določene načine obdelave podatkov, ali ugovarjate določenemu obsegu obdelave ali prenosa podatkov. Tako lahko zahtevate prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.

Zahtevate lahko omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, kadar:

 • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Poleg tega imate pravico zahtevati tudi, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pravica, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov, se lahko obrnete na pristojne uradne organe.

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko naslovite v pisni obliki na e-naslov info@powerforchange.world .

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Nakupovalni pogoji

Nakupovalni pogoji obravnavajo delovanje ponudnika, pravice kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Dostopnost informacij

(povzetek zakonodaje) Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije: a) identiteto podjetnika (ime in sedež podjetnika, …), b) kontaktne podatke, ki kupcu omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon), c) bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami), d) dostopnost artiklov (vsak artikel ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku), e) pogoje izvršitve storitve (način, kraj in rok izvršitve), f) vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza, g) način plačila in dostave, h) časovno veljavnost ponudbe, i) rok, v katerem je še možno odstopiti od naročila in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca odstop od naročila, j) pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi.

Postopek nakupa storitve

Ko kupec izbere željeni program in s potrdilom na gumb »Prijava« odda naročilo, mu spletna stran samodejno ustvari in pošlje elektronsko sporočilo s podrobnostmi naročila (kratek opis izbranega programa, ceno, opisane različne načine plačila …) Po prijavi Zavod Moč za spremembo naročniku izda račun, ki ga naročnik plača z nakazilom na transakcijski račun ponudnika. Zavod v 24 urah od priliva iz naslova plačila računa naročnika, naročniku pošllje e-sporočilo, ki potrjuje, da si je naročnik zagotovil mesto na delavnici oziroma v programu. Skladno s 1. Točko 94.člena ZDDV-1, nismo davčni zavezanci zato so vse cene brez davka na dodano vrednost. V primeru, da se kupec odloči za preklic naročila lahko to naredi najkasneje v roku 24 ur od naročila. O tem mora nemudoma obvestiti ponudnika na e-naslov info@powerforchange.world . S sprejetjem splošnih pogojev ob naročilu storitve kupec izrecno soglaša, da se udeležuje dogodkov in da koristi storitve zavoda izključno na lastno odgovornost.

Članstvo v zavodu Moč za spremembo

Včlanitev v Zavod Moč za spremembo je prostovoljna.

Članarina za leti 2021 in 2022 se plačuje enkrat letno in znaša 40 evrov.

Člani Zavoda Moč za spremembo so upravičeni do:

 • brezplačne udeležbe na usposabljanju Bodi sprememba, ki si jo želiš v družbi,
 • neomejenega dostopa do brezplačnih dogodkov v organizaciji Zavoda,
 • vključitve v zaprto Facebook skupino,
 • brezplačnega dostopa do ekskluzivnih vsebin za člane,
 • 10-odstotnega popusta za plačljiva usposabljanja v organizaciji Zavoda in do
 • možnosti sodelovanja pri projektih Zavoda.

Vsak član zavoda lahko kadarkoli prekliče članstvo v zavodu in to tako, da o tem obvestiti zavod na e-naslov info@powerforchange.world . Članstvo mu preneha z dnem pošiljanja obvestila. Član je upravičen do povračila članarine le, če članstvo odpove v roku 10 dni od plačila članarine.

Izvajanje dogodkov in izobraževan

Splošni pojmi

Ponudnik in prodajalec dogodkov in izobraževanj je Zavod Moč za spremembo, Hrastje 9, 4000 Kranj, SI-Slovenia, matična številka: 8800065000, davčna številka: 15764214.

Obiskovalec spletne strani ima kot uporabnik pravico do nakupa. Za nakup je potrebno posredovati določene osebne podatke, ki jih uporabnik posreduje prostovoljno. Zahtevajo se samo podatki, ki so potrebni za obdelavo naročila, kontakt s kupcem in izvajanje poprodajnih storitev ter promocijskih aktivnosti. Zahtevani podatki: ime, priimek, naslov in elektronski naslov. Navedenih podatkov ne prodajamo ali posredujemo tretjim osebam.

Osebne podatke hranimo do preklica. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.

Dogodki v živo

Organizator dogodkov je Zavod Moč za spremembo v sodelovanju s člani zavoda oziroma zunanjimi izvajalci.

Sodelujoči na dogodkih so osebe, ki se prijavijo na dogodek prek spletnega obrazca in se strinjajo s pogoji dogodka. Brez prijave se dogodka ni mogoče udeležiti.

Če je dogodek plačljiv, uporabnik lahko vplača kotizacijo za dogodek preko za to namenjene spletne strani. S plačilom kupnine se šteje, da je naročilo potrjeno. Pogoji za odstop od udeležbe na dogodkih so zapisani v nadaljevanju.

Plačilo kotizacije je mogoče z neposrednim nakazilom na transakcijski račun. Račun za plačilo prejmete pred samim dogodkom na elektronski naslov, ki ga boste navedli. Račun bo naslovljen na fizično ali pravno osebo, ki jo boste navedli v obrazcu. Plačilo je treba izvesti najmanj 24 ur pred začetkom dogodka.

Vse cene navedene na spletni strani https://powerforchange.world so končne in ne vsebujejo DDV- ja (nismo davčni zavezanci).

Možnost odstopa od nakupa

Kupec lahko od udeležbe dogodka odstopi najmanj 24 ur pred začetkom dogodka s pisnim sporočilom na e-naslov info@powerforchange.world . V tem primeru dobi povrnjeno 100 % kupnino. V primeru, da Zavod v najmanj 24 urah pred začetkom dogodka ne prejeme kupčevega sporočila o njegovi neudeležbi na dogodku, se mu kupnina ne vrne.

Dogodki prek spleta

Zavod Moč za spremembo izvaja različne spletne dogodke, ki so lahko brezplačni ali plačljivi. Za izvedbo spletnih dogodkov uporabljamo aplikacijo ZOOM. Z registracijo v aplikacijo se osebni podatki iznašajo v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul za prenos podatkov od upravljavca iz EU/EGS k obdelovalcu v tretji državi.

Prijava na e-dogodke poteka preko spletne strani Zavoda Moč za spremembo oziroma prek aplikacije Mailchimp. Uporaba spletne strani ni obvezna, je pa pogoj za koriščenje spletnih storitev Zavoda Moč za spremembo. S prijavo na dogodek udeleženec sprejme splošne pogoje in se seznani s politiko zasebnosti.

Če je dogodek plačljiv, uporabnik lahko vplača kotizacijo za dogodek preko za to namenjene spletne strani. S plačilom kupnine se šteje, da je naročilo potrjeno. Pogoji za odstop od udeležbe na dogodkih so zapisani v nadaljevanju.

Plačilo kotizacije je mogoče z neposrednim nakazilom na transakcijski račun. Račun za plačilo prejmete pred samim dogodkom na elektronski naslov, ki ga boste navedli. Račun bo naslovljen na fizično ali pravno osebo, ki jo boste navedli v obrazcu. Plačilo je treba izvesti najmanj 24 ur pred začetkom dogodka.

Vse cene navedene na spletni strani https://powerforchange.world so končne in ne vsebujejo DDV- ja (nismo davčni zavezanci).

Možnost odstopa od nakupa

Kupec lahko od udeležbe dogodka odstopi najmanj 24 ur pred začetkom dogodka s pisnim sporočilom na e-naslov info@powerforchange.world . V tem primeru dobi povrnjeno 100 % kupnino. V primeru, da Zavod v najmanj 24 urah pred začetkom dogodka ne prejeme kupčevega sporočila o njegovi neudeležbi na dogodku, se mu kupnina ne vrne.

Snemanje dogodkov

Na vsakem vabilu na dogodek je zapisano, ali se dogodek snema ali ne. Spletni dogodki se izvajajo preko Zoom aplikacije in so avtorskopravno varovani. Imetnik materialnih avtorskih pravic je Zavod Moč za spremembo. Kakršno koli kopiranje, vključno s snemanjem in shranitvijo v elektronski obliki, razširjanje, spletno objavljanje in druga uporaba razen dovoljene zasebne rabe, ni dovoljeno brez predhodnega dovoljenja Zavoda Moč za spremembo.

Organizator dogodka Zavod Moč za spremembo bo dogodek posnel z namenom nadaljnjega informiranja ciljnih skupin o vsebini oz. sporočilih dogodka ter nadaljnjo promocijo zavoda. Fotografiranje in snemanje bo potekalo skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Uredbo (EU) 2016/679. Posnetki dogodka bodo objavljeni na spletni strani https://powerforchange.world ter na zavodovih družbenih omrežjih LinkedIn in Facebook. Posnetki se bodo nanašali na dogodek na splošno in ne na posamezne udeležence.

Avtorske pravice

Vsebina, ki je dostopna na spletnih dogodkih in izobraževanjih (»online« predavanja v živo, predstavitve, shranjeni posnetki predavanj, seminarjev, vaj in drugih avtorskih del), je v smislu materialih avtorskih pravic v izključni lasti Zavoda Moč za spremembo in/ali izvajalca izobraževanja. V tem delu se uporabljajo določila Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19, v nadaljevanju ZASP).

V skladu z določili ZASP ni dovoljeno nikakršno izkoriščanje avtorskih del, do katerih uporabniki (prijavljeni na dogodke in izobraževanja) dostopajo preko spletnih platform, kar pomeni predvsem prepoved vsakega reproduciranja (snemanje predavanj in dogodkov v živo) in distribuiranja avtorskih del (deljenje nastalih posnetkov tretjim osebam), saj so ta namenjena zgolj in samo za izvajanje spletnih izobraževanj.

Pridržujemo si pravico, da bomo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepali proti kršiteljem v skladu z določili ZASP.

Hkrati vas obveščamo, da je kakršnokoli izvajanje snemanja spletnih predavanj v živo, brez predhodnega soglasja upravljavca in predavatelja, v nasprotju z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju GDPR) kot tudi določbami Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17 in 23/20, v nadaljevanju, KZ-1) in je kot takšno lahko predmet ustreznih ukrepov v skladu s prej navedenimi pravnimi akti.

Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil.

Komunikacija

S kupcem sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo, če temu kupec izrecno ne nasprotuje.

Omejitev odgovornosti

Zavod Moč za spremembo ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij objavljenih na spletni strani (in drugih povezanih straneh). Zavod Moč za spremembo ravno tako ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj.

Spletno mesto vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Lastnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na navedenih spletnih mestih oziroma straneh, prav tako ne odgovarja za vsebino spletnih strani, kamor vodijo povezave.

Arhiviranje naročil

Naročila so trajno shranjena pri Zavod Moč za spremembo, Hrastje 9, 4000 Kranj.

Končne določbe

Vsa vprašanja, pripombe in/ali pomisleke v zvezi s splošnimi pogoji poslovanja sprejemamo na e- naslov info@powerforchange.world . V primeru spora v zvezi z uporabo spletne strani https://powerforchange.world , ki ga ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, je za sodno reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju.

Power for Change Institute

Tanja Bogataj, direktorica zavoda

Kranj, 5. 10. 2022 – posodobljeno