Zavod Moč za spremembo

Z usposabljanjem, sodelovanjem in soustvarjanjem opolnomočamo posameznike in skupnosti za pozitivne spremembe v družbi.

“Naša sedanjost in prihodnost od nas zahtevata, da smo dovolj pogumni in sočutni, da prevzamemo odgovornost: odgovornost za svoje življenje in stalno izpopolnjevanje, in odgovornost, da skupaj z drugimi soustvarjamo napredno in podporno družbo.”

– Tanja Bogataj, direktorica zavoda

Tanja Bogataj

Moč za spremembo

Vsi se najbrž lahko strinjamo, da je sprememba edina stalnica v življenju. Pa vendar se velikokrat, ko se soočamo s spremembami, morda počutimo ujete in nemočne ali vsaj ne toliko močne, kot bi si želeli.

Pogosto odlašamo s spremembami, ker dvomimo, da bomo s spremembami uspešni, lahko tudi, da se bojimi posledic sprememb, ki jih ni mogoče predvideti vnaprej. Morda celo čakamo, da bi se prej spremenile zunanje okoliščine, ali upamo, da bo nekdo drug namesto nas poskrbel za spremembo.

V zavodu Moč za spremembo si želimo, da vsak izmed nas najde navdih za spremembo, tako zase kot v družbi, in da skupaj prevzamemo bolj aktivno vlogo pri soustvarjanju pozitivnih sprememb, ki si jih želimo oz. potrebujemo za trajnostni razvoj in napredek.

 

Naš navdih za spodbujanje in opolnomočenje za pozitivne spremembe v družbi:

Opolnomočimo se in naredimo spremembo

“Naša sedanjost in prihodnost od nas zahtevata, da smo dovolj pogumni in sočutni, da prevzamemo odgovornost; odgovornost za svoje življenje in nenehno izpopolnjevanje ter odgovornost, da skupaj z drugimi soustvarjamo napredno in solidarno družbo.”

Sodelujemo in naredimo pozitivno spremembo

“Spremembe so edina stalnica v življenju, vendar se velikokrat, ko se soočimo s spremembami, počutimo ujete, nemočne ali vsaj ne tako močne, kot bi želeli biti. S sodelovanjem ustvarjamo iz spremembe priložnosti za učenje, rast in razvoj, tako zase kot tudi za druge.”

Navdihujemo za spremembo in jo aktivno so-ustvarjamo

“Pogosto odlašamo s spremembami, ker dvomimo, ali bomo uspešni. Morda celo čakamo in upamo, da bo spremembo naredil nekdo drug, ne mi. Prej ko sprejmemo, da se sprememba, ki si jo želimo, začne pri nas in z nami, več časa in sredstev imamo na voljo, da jo uresničimo.”

Nenehno se učimo, vadimo in soustvarjamo za spremembo

“Izzivi, s katerimi se soočamo ljudje in skupnosti, so pogosto podobni. Naša edinstvenost in prednost je v naši sposobnosti učenja in nenehnega izboljševanja ter v naših načinih soočanja z izzivi. Ko vemo in znamo bolje, lahko izbiramo in delamo bolje.”

Sprememba se začne z nami. Veselimo se vašega napredka in skupnega ustvarjanja pozitivnih sprememb.

– Tanja Bogataj, Ustanoviteljica in direktorica Zavoda Moč za spremembo

Coaching & Training

Change is the only constant in life, they say, and yet, we are often afraid to make a change, even positive ones. 
We help people to address their fear of change and make a change in a creative, innovative, and inspiring way.
We invite you to find your Power For Change, and Make a Change with Us!

TAP INTO YOUR POWER FOR CHANGE

MAKE A CHANGE WITH US

Sprememba kot priložnost za učenje, rast in razvoj

V zavodu Moč za spremembo vam ponujamo varno in spodbudno okolje za opolnomočanje za učinkovito soočanje s spremembami v življenju, ter za soustvarjanje pozitivnih sprememb v družbi, z uporabo in učenjem različnih pristopov, tehnik, in orodij.

Vabimo vas, da obiščite delavnice in druge oblike usposabljanj, ki jih za vas pripravljamo in izvajamo tekom leta v sodelovanju z gostujočimi strokovnjaki, sodelavci, soustvarjalci in podporniki.

Izobraževanja

Izobraževanje

Prijavi se na izobraževanja in usposabljanja za:

 • opolnomočenje
 • pridobitev jasnosti
 • samozavesti
 • odločnosti
 • odkritje lastnih potencialov
 • definiranje in preoblikovanje ciljev
 • izvedbo aktivnosti za spremembo
 • vodenje in soustvarjanje za spremembo

Dogodki

Uporaba spletne aplikacije YouHeal – Kako se opolnomociti za uspesno soocanje z izzivi?

21. Marec 2024 | Maribor

Multiplikacijski dogodek YouHeal Projekta

Marec 2024

Mentalna odpornost in dobro počutje mladih

7. FEBRUAR 2024 ob 16. uri
Gregorčičeva ulica 21b, Maribor

Multiplikacijski dogodek YouHeal Projekta

| Serbia

YouHeal Project Training for Young Adults

| Novi Sad, Serbia

OPEN CALL – Training on mental health, well-being and mindfulness for young adults between 18 – 26y, Novi Sad

18. – 22. SEPTEMBER 2023 | Graz

YOUHEAL Erasmus+ Project Staff Training, Graz

| NA SPLETU

Webinar: How to overcome fear of change – 4 effective and simple ways

| NA SPLETU

Spletna delavnica: Umetnost pospravljanja

| NA SPLETU

Spletna delavnica: Uspešno soočanje s spremembami

| NA SPLETU

Tanja Bogataj – “Kako uporabiti uspeh in neuspeh kot odskočno desko za naslednji uspeh”

| NA SPLETU

Darja Zorko Mencin – “Kako graditi lastno osebno identiteto na podlagi modela arhetipov”

| NA SPLETU

Mentoring, Inspiration and Education for All (WEFDC, Beyond 2023)

| NA SPLETU

Nastja Mulej – “Namerno osredotočeno kreativno razmišljanje je zabavno”

| NA SPLETU

Bernarda Potočnik – “Z dialogom ustvarjamo bližino z drugimi in krepimo lastno samozavest”

| NA SPLETU

Natalie Cvikl Postružnik – “Uvidi modrosti: Z radovednim veseljem do srčnega življenja”

| NA SPLETU

Polona Jančar – “Osamljenost v času brezmejne povezanosti”

| NA SPLETU

Mojca Brezavšček – “Kdo mi bo dal krila? Soočanje s psihičnimi stiskami v mladostniškem obdobju”

Si želiš spremembe?

Vsak od nas lahko s svojim znanjem, izkušnjami in unikatnim pogledom na svet prispeva k pozitivnim spremembam v družbi.

Zaupajte nam svojo idejo, predlog ali projekt in skupaj lahko ugotovimo, kako lahko v sodelovanju in soustvarjanju zagotovimo podporo in uspešno uresničitev.

O nas

O nas

V Zavodu Moč za spremembo uporabljamo spremembo kot priložnost za učenje, rast in razvoj, tako posameznika kot družbe. Verjamemo v moč posameznika in skupnosti, sodelovanja in soustvarjanja ter vseživljenjskega učenja in izpopolnjevanja.

Spremembo razumemo kot aktivnost. Zaupamo v potencial posameznika in verjamemo, da ima moč za spremembo, ki jo želi ali mora narediti, že v sebi. Prek naših aktivnosti posamezniki opredelijo motivacijo za spremembo ter se naučijo in opolnomočijo, kako se s spremembo soočiti in/ali jo (so)ustvariti.

Poudarek dajemo ozaveščanju, prenosu znanja ter razvoju in uporabi darov, talentov, znanj in veščin vsakega posameznika, ki jih lahko uporabi za osebni razvoj, kot tudi uspeh v različnih vlogah, ki jih ima v družbi. Svoje poslanstvo uresničujemo:

I.

S projekti usposabljanja, izobraževanja in opolnomočenja soustvarjamo in zagotavljamo posamezniku prilagojene vsebine in metode učenja, da se opolnomoči za soočanje s spremembami v svojem življenju, ter za aktivno sodelovanje in soustvarjanje pozitivnih sprememb v družbi.

II.

Svoje poslanstvo uresničujemo tudi z aktivnostmi ozaveščanja, promocije, podpore in soustvarjanja glede:

 • opolnomočenja posameznikov, skupnosti in ranljivih skupin za boljšo prihodnost in pozitivne spremembe v družbi z mentorstvom, coachingom in drugimi oblikami izobraževanja in usposabljanja ter sponzorstvi, donacijami in drugimi oblikami podpore;
 • skrbi za življenjsko okolje in prispevanje k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (UN SDG);
 • vključujoče, sodelovalne in učeče se družbe ter enakosti in uravnoteženosti spolov na različnih področjih družbenega delovanja.

Vabimo vas, da se nam pridružite kot član, sodelujoči strokovnjak, sodelavec in/ali podpornik.

Vizija in vrednote

OPOLNOMOČAMO posameznike v družbi z miselnostjo, znanjem, veščinami in aktivnim delovanjem ZA SPREMEMBE, ki so pomembne za medsebojno spoštovanje in podporo v družbi, za dobrobit posameznika in skupnosti, ter za soustvarjanje pogojev za nenehno učenje, razvoj in napredek.

S svojim delovanjem podpiramo, spodbujamo in soustvarjamo družbo, ki temelji na spoštovanju človekovega življenja in vsega živega, na spoštovanju ustvarjenega in priložnostih za izboljšave, na delovanju in sodelovanju iz ljubezni in ne strahu, z mislijo na sedanje in prihodnje generacije.

Vrednote, ki si jih delimo in spodbujamo:

HUMANOST

Spodbujanje spoštovanja življenja in vsega živega, ter spoštovanja človekovih pravic in svoboščin

SOČUTJE IN SODELOVANJE

Spodbujanje medsebojnega spoštovanja, sodelovanja, spoštljive komunikacije in dialoga

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

Spodbujanje in podpora nenehnemu učenju in izpopolnjevanju za spremembe

USTVARJALNOST IN INOVATIVNOST ZA PRIHODNOST

Spodbujanje talentov, ustvarjalnosti, različnih mnenj, pogledov in pristopov, ter iskanje priložnosti za sodelovanje in soustvarjanje